Επικοινωνία

Nielsen Audience Measurement (Cyprus)
Οδός Σκόπα 8
2ος Όροφος
1075 Λευκωσία / Κύπρος

Postal Address:         
P.O.Box 26805
1648 Nicosia / Cyprus


Τηλέφωνο: +357-22-886600 Φαξ: +357-22-764707


General Manager - Σπύρος Ζαβιτσάνος
Client Services Manager - Μαρία Μαυρομμάτη
Operations Manager - Αντωνία Χριστοδούλου
Data Acquisition Manager - Άννα Μαρίνου
Client Service IT Support Executive - Στάθης Ευσταθίου